Ander Werk na Burn Out: Is Het Slim Of Niet? Hier Lees Je Het

ander werk na burn out

Soms kan het voorkomen dat de enige oplossing om duurzaam van de burn out af te komen het vinden van een andere baan zijn. Ik kan me voorstellen dat dit een zeer moeilijke keus kan zijn. Daarom heb ik besloten om een artikel te schrijven met daarin een paar dingen die je mee kan nemen in je keuze. Laten we er dus maar snel naar gaan kijken.

Ten eerste is het heel er belangrijk dat kijkt hoe je weer wordt verwelkomt door je werkgever en collega’s.

Ik geef hieronder een paar dingen waar je op moet letten.

Waar moet je bij je werkgever en collega opletten?

Hieronder zet ik de tips voor je op een rijtje.

Wordt je gepusht?

Het is van groot belang dat je in je eigen tempo weer terug kan komen naar je werk. Het is dus niet de bedoeling dat je baas je gaat pushen om sneller weer terug te komen.

Ook is het niet de bedoeling dat je baas je meteen weer volgooit met zware klussen die veel tijd ene energie kunnen vragen.

Deze dingen kunnen er namelijk voor zorgen dat je niet volledig herstelt of dat je helaas een terugval krijgt.
Als je merkt dat je werkgever je pusht om harder te werken of om sneller terug te keren, raad ik je aan om van baas te wisselen.

Wordt het contact vermeden

Als je merkt dat je baas ineens veel minder goed kan communiceren met je, is dit een teken wat je serieus moet nemen.

Niemand vind het leuk om te worden genegeerd. Dit kan namelijk overkomen alsof je er niet toe doet.

Echter zijn er mensen die denken dat, wanneer ze je negeren, ze je juist helpen. Dit is echter niet geheel waar. Juist vanwege het feit dat men dit op kan vatten als onbelangrijk zijn.

Daarom raad ik je aan om ten eerste een gesprek met je baas te hebben over deze gang van zaken. Mogelijk geeft je baas toe dat hij dacht dat je er behoefde aan zou hebben. Op dat moment kan je je baas duidelijk maken dat dit niet helpt.

Als je baas echter een andere rede opgeeft die je niet voor waar aanneemt, raad ik je aan om van baan te wisselen.

Weten je collega’s ervan?

Het is verbazingwekkend hoe vaak je collega’s niet op de hoogte worden of zijn gesteld van je afwezigheid.

Vaak doet de baas dit met de beste bedoelingen om de privacy te beschermen. Echter kan dit lijden tot irritatie van jou of van je collega’s.

Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je collega’s weten van je afwezigheid op het werk.

Dit kan je als volgt doen.

Maak samen met je baas een plan over hoe je je collega’s in gaat lichten. Dit gebeurt meestal via een nieuwsbrief.
Stel dan ook voor om zelf een concept versie te maken van deze brief en deze door je baas te laten controleren.

Als je baas deze brief goedkeurt, zal deze worden verspreidt onder je collega’s

Als blijkt dat je baas hier niet voor open staat, raad ik je aan om van baan te wisselen.

Je baas zag het wel aankomen

Helaas komt het voor dat je een baas kan hebben die zich niet bekommert om jou. Wanneer de burn out eenmaal inslaat, zal je baas achter je rug om zeggen dat hij het allemaal al aan zag komen.

Dit is natuurlijk zeer vervelend om te horen. Dit kan je namelijk raken in je trots of ook persoonlijk. Daarom raad ik je aan om direct een andere baan te gaan zoeken wanneer je hoort dat je baas zo achter je rug om praat.

Is de terugkeer goed voorbereid

Het komt helaas vaak voor, en zeker bij kleine bedrijven, dat de terugkeer niet goed gaat. Als er vanuit je werk vanuit wordt gegaan dat je op eigen houtje wel de draad weer op weet te pakken, is de kans op een terugval zeer groot.
Daarom hoop ik voor je dat het bedrijf ervoor zorgt dat er voorbereidingen zijn getroffen over je terugkeer.

Wanneer je merkt dat dit duidelijk niet het geval is, raad ik je aan om een goed gesprek te hebben met je baas of leidinggevende. Als blijkt dat er na dit gesprek ook niets gaat veranderen, raad ik je aan om ander werk te gaan zoeken.

Ik hoop dat je wat hebt geleerd over de verschillende signalen waar je op moet letten bij terugkomt van een burn out. Indien je merkt dat er niet of nauwelijks aan wordt voldaan, raad ik je aan om ander werk te gaan zoeken.

Echter zijn er ook dingen die u aan uzelf zou kunnen veranderen. Hieronder geef ik een paar dingen aan waar u op kan letten bij uzelf.

Waar kan uzelf opletten?

Hieronder worden de punten uiteengezet waar uzelf aan kan werken om ervoor te zorgen dat je op de juiste manier terugkeert na een burn out.

Ga niet meteen voluit

Het is van groot belang dat je in je eigen tempo terug kan keren en de draad weer op kan pakken.

Spreek met jezelf duidelijk af wat de dingen zijn die je gaat doen en welke dingen/ werkzaamheden je nog even niet gaat doen.

Ook is het belangrijk dat je dit met je baas communiceert zodat deze ervan afweet.

Zorg voor voldoende rust

Het is ontzettend belangrijk dat u, net als tijdens het herstel, ervoor zorgt dat je voldoende rust neemt.

Als je namelijk te weinig rust neemt, is de kans groot dat je helaas wee reen terugval zal krijgen.

Daarom raad ik je aan om ervoor te zorgen dat je voldoende nachtrust krijgt. Ook is het van groot belang dat je na je werk lekker kan ontspannen. Wanneer je werk mee naar huis neemt, is de kans vrij klein dat je kan ontspannen.

Ik hoop dat je deze tips kan gebruiken om de kans op een terugval van de burn out te verkleinen. Ook hoop ik dat dit artikel te kan helpen om weer terug te keren naar je werk zonder het risico te lopen op een terugval.